Гепаткабінет

В 2002р. в обласній клінічній інфекційній лікарні організований Обласний консультативний спеціалізований гепатологічний центр (далі “Центр”) з метою здійснення координації діяльності різних ланок практичної охорони здоров’я з проблем вірусних гепатитів, спрямованих на зниження захворюваності на вірусні гепатити населення області.

Основними завданнями Центру являються:

  • Надання кваліфікованої комплексної гепатологічної допомоги пацієнтам з гострими і хронічними захворюваннями печінки вірусної етіології.
  • Здійснення диспансеризації пацієнтів з вірусними захворюваннями печінки, забезпечення адекватної медико-соціальної реабілітації осіб, які перенесли вірусний гепатит.

У відповідності з метою і завданнями Центру здійснюється поліклінічний прийом пацієнтів і проводиться диспансеризація реконвалесцентів після перенесеного гострого вірусного гепатиту.

Всі хворі, які перенесли гострий вірусний гепатит, впродовж одного місяця перебувають під наглядом в поліклінічному відділенні Центра, яким проводяться контрольні лабораторні обстеження.

За консультативною допомогою в гепатологічний Центр звертаються хворі з хронічними формами вірусного гепатиту В і С.

Центр  здійснює значну консультативну допомогу. Серед пацієнтів, направлених на консультацію лікарями кабінетів інфекційних захворювань, дільничними і сімейними лікарями, виявляються гострий вірусний гепатит (5,3%), хронічний непатит С (5,6%), носійство НвsAg (10,0%), а у 14,2% випадків – підпечінкова жовтяниця, синдром Жільбера, загострення хронічного холецистита, хронічного панкреатита, жовчно-кам’яна хвороба. Такі хворі направляються за показаннями в хірургічний стаціонар або їм призначається лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах за місцем проживання.