Асоціація

Асоціація інфекціоністів України

Анкета Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні


Комунальний заклад охорони здоров’я Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня.

61096, проспект Героїв Сталінграду, 160, м.Харків, Україна.


З організацією обласної клінічної інфекційної лікарні, яка прийняла на себе функції організаційно-методичного центра, була створена єдина, чітка система інфекційної служби області.

Сьогодні обласна клінічна інфекційна лікарня – сучасний лікувально-профілактичний заклад, в якому надається висококваліфікована і спеціалізована медична допомога хворим на інфекційні і паразитарні захворювання. Номери службових телефонів: (0572) – 97-50-10; 97-50-16; тел/факс 97-41-15. Адреса: E-mail: oinfkl@ Kharkov. ukrtel. net.


Медичні програми, в яких приймає участь

обласна клінічна інфекційна лікарняКомунальний заклад охорони здоров’я обласна клінічна інфекційна лікарня приймає активну участь у виконанні територіальних медичних програм.

1. Міжгалузева регіональна комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 14 від 10.01.2002р. та розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 108 від 14.03.2002р.

        З метою виконання цієї програми в області проводяться відповідні заходи:

1.1. Постійно проводиться мониторінг інфекційної захворюваності, показники якої щомісячно аналізуються по області, районах і м.Харкову.

Щоквартально на колегії Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації розглядається питання про стан інфекційної захворюваності і летальності від інфекційних хвороб та намічаються заходи по їх зниженню.

1.2. З питань інфекційної захворюваності і смертності від інфекційних хвороб на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації затверджена низка нормативно-директивних регіональних документів:

Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 14.08.2002р. № 378 “Про виконання розпорядження облдержадміністрації від 14.03.2002р. № 108 “Про міжгалузеву регіональну програму “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки”.

Рішення колегії управління охорони здоров’я від 25.04.2003р.”Про готовність лікувально-профілактичних закладів області до роботи при виникненні захворювань на особливо небезпечні хвороби”.

Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 1.09.2003р. № 536 “Про результати перевірки виконання наказу Міністерства охорони здоров’я від 23.07.2002р. № 280 “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб”.

Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 25.04.03р. № 269 “Про посилення заходів профілактики сказу в Харківській області”.

Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 7.05.03р №300 “Про заходи щодо профілактики розповсюдження гострого респіраторного синдрому (SARS) на території Харківської області”.

Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 13.05.03р. № 302 “Про організацію медичної допомоги хворим на тяжкий гострий респіраторний синдром в поєднанні з іншою патологією"”

Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 31.03.03р. № 202 “Про посилення заходів щодо попередження заносу особливо небезпечних інфекцій на територію області”.

Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 28.02.03р. № 134 “Про стан інфекційної захворюваності в області та заходи по її зниженню”.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.12.2002р. № 537 “Про обласну Програму імунопрофілактики населення на 2003-2006 роки”.

Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 19.03.2004р. № 248 “Про стан інфекційної служби області та подальші перспективи її розвитку”.

1.3. З метою профілактики інфекційних захворювань, пропаганди здорового способу життя широко використовуються засоби масової інформації, телебачення, радіомовлення. До проведення заходів щодо санітарно-просвітньої роботи залучаються досвідчені лікарі-інфекціоністи, наукові співробітники медичних ВУЗів м.Харкова.

Такі заходи передбачені “Планом основних організаційних заходів  управління охорони здоров’я облдержадміністрації та інфекційної служби області”.

1.4. Щорічно передбачаються заходи щодо поліпшення матеріальної технічної бази інфекційних стаціонарів області, в тому числі по оснащенню сучасними засобами діагностики та лікування. Ці заходи виконуються з урахуванням фінансових можливостей. В області сформований єдиний комплексний план придбання медичного обладнання і апаратури на поточний рік і перспективу. Але в 2003р. сучасних засобів діагностики та лікування не придбано через відсутність коштів, хоча більшість медичного обладнання і апаратури (рентгенапарат, апарати штучної вентиляції легенів, електрокардіографи та інші) відпрацювала свій ресурс, морально застаріла і потребує заміни.


В обласній клінічній інфекційній лікарні щорічно проводяться науково-практичні конференції обласного і загальнодержавного значення. 


Обласна клінічна інфекційна лікарня організовувала і проводила науково-практичні конференції за активної підтримки і сприяння Асоціації інфекціоністів України, Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, кафедр інфекційних хвороб Харківського державного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харківського науково-практичного товариства інфекціоністів.