Кафедра інфекційних хвороб ХМАПО

61176, м. Харків, пр-т Героїв Сталінграду, 160 

(057) 711-35-56

(057) 9711-50

Email: infection@med.edu.ua

ЗАВ ІДУВАЧ  КАФЕДРИ   - д октор м едичних н аук , професор Малий Василь Пантел е йов ич

ЗАВУЧ КАФЕДРИ   – к.мед.н., доц. Шепил єва Наталя.Володимирівна.

  В ІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИХОВНУ РОБОТУ    к.мед.н. , професор Нартов П.В.

  ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЛІКУВАЛЬНУ РОБОТУ   – к.мед.н., доц.Швайченко А.О.

  ШТАТ КАФЕДРИ

Малий Василь Пантелейович – д.мед.н., професор

Шепилєва Наталія Володимирівна – к.мед.н., доцент

Нартов Павло Вікторовіч – д .мед.н., професор

Швайченко Алла Олександрівна – к.мед.н., доцент

Боброва Оксана Вячеславівна – к.мед.н., асистент

Богатирьова Ірина Михайлівна – старший лаборант

Цейтліна Ганна Романівна – старший лаборант

Аненкова Світлана Валентинівна – лаборант

Згідно наказу МОЗ Укаїни кафедра являється опорною з підготовки лікарів за фахом «Інфекційні хвороби».

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ 

  Заняття на кафедрі проводяться:

  українською мовою

англійською мовою

російською мовою  

Кафедра є розробником програм 8 серпня 2013 р. за фахом «Інфекційні хвороби»: ПАЦ,  інтернатура, спеціалізація, стажування згідно наказу МОЗ № 226 від 07.05.2007 р. «Про розробку матеріалів передатестаційних циклів та циклів спеціалізації».

Проводить цикли  

·       Спеціалізації за фахом «Інфекційні хвороби»

·       ПАЦ «Інфекційні хвороби»

·       Стажування  « Інфекційні хвороби»

·       Інтернатура «Інфекційні хвороби»

·       Інтернатура «Інфекційні хвороби» для лікарів-інтернів «загальна практика – сімейна медицина»

·       ТУ «Вірусні гепатити та СНІД»

·       ТУ «Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим»

·       ТУ «Сучасні методи діагностики і лікування особливо небеспечних інфекцій та їх профілактика»

·       ТУ «Особливо небеспечні та небеспечні інфекційні хвороби»

·       ТУ «Сказ в практиці клініциста»

·       ТУ « Основи психології та педагогіки вищої медичної освіти. Актуальні питання сучасних інфекцій в пр актиці профільних клінічних дисциплін »

·       ТУ «Актуальні питання сучасних інфекційних хвороб» для керівників лікарів-інтернів

·       ТУ «Герпесвірусні та інші актуальні вірусні та бактеріальні інфекції в  практиці клініциста»

Суміжні цикли  

·       Організація медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях.

·       Радіаційна медицина

·       Актуальні питання організації медичного забезпечення військ воєнного та мирного часу

·       Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних сил України

·       Медична служба оперативних об’єднань

·       Імунопрофілактика

·       Організація стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги інфекційним хворим

·       Основи законодавства про охорону здоров'я та директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров'я. Основи біоетики та біобезпеки.

·       Організація екстреної медичної допомоги населенню у надзвичайних станах.

·       Протидія насильства у сім'ї.

 

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

     Кафедра інфекційних хвороб базується в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні. Кількість ліжок базових відділень – 96.

Завідувач кафедри професор Малий В.П. є керівником основної клінічної бази. За базовими відділеннями персонально закріплені викладачі кафедри. Професори та доценти систематично проводять клінічні обходи з обговоренням діагностики та терапевтичної тактики, в особливо складних діагностичних випадках дають рекомендації щодо хворих з важким перебігом та ускладненнями. Історії хвороби,що мають діагностичне значення,  виносяться  на клінічні розбори, клінічні конференції, засідання обласного осередку Асоціації інфекціоністів, головою якої є зав. кафедри професор Малий В.П.

Асистенти кафедри закріплені за базовими відділеннями, де  проводять лікувально-діагностичну роботу, корекцію діагностичних заходів. Згідно графіку чергують у клініці (20 год. на місяць). При потребі діагностичні проблеми вирішуються шляхом скликання внутрішніх та міжкафедральних консиліумів. Систематично проводяться клінічні розбори хворих, аналіз причин летальності на патологоанатомічних конференціях (веде зав. кафедрою професор В. П. Малий) та засіданнях обласного осередку Асоціації інфекціоністів України.

Силами професорсько-викладацького складу кафедри виконується консультативна допомога в інших лікувальних закладах м. Харкова. Консультативна робота проводиться також в інших регіонахУкраїни під час проведення в них виїзних циклів. Викладачі кафедри з вищою та першою категоріями  виконують консультації хворих в лікувально-профілактичних закладах області та несуть чергування  по відділенню екстреної та невідкладної допомоги.  

Працівниками кафедри здійснюється підвищення якості лікувально-діагностичного процесу та профілактичної роботи в клініці шляхом впровадження наукових розробок та нових методів діагностики, терапії та профілактики інфекційних хвороб.