Кафедра інфекційних хвороб ХНМУ

Тел. (0572) 97-50-18


АДРЕСА: 61096, м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 160, обласна клінічна інфекційна лікарня


E-mail: infectology@ukr.net


ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ


Юрко Катерина Володимирівна — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ


Відповідальні: за навчальну та методичну роботу — к.мед.н., доц. Меркулова Н.Ф.; за наукову роботу — д.мед.н., доц. Сохань А.В.; за післядипломну підготовку - к.мед.н., доц. Соломенник Г.О., за лікувальну роботу — к.мед.н., доц. Бондар О.Є.; за виховну роботу — к.мед.н., асистент Ткаченко В.Г., за роботу СНТ – к.мед.н., доц. Могиленець О.І., за підготовку іноземних студентів — д.мед.н., професор Бондаренко А.В. за міжнародне співробітництво - к.мед.н., доц. Кацапов Д.В..


Д.мед.н., професор Тєрьошин В.О., к.мед.н., доценти: Граділь Г.І., к.мед.н., асистенти: Анциферова Н.В., Бодня І.П., Бурма Я.І., Винокурова О.М., Гаврилов А.В., Зоц Я.В., Цико О.В.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


На кафедрі викладають дисципліни «Інфекційні хвороби з ВІЛ - інфекцією», «Клінічна паразитологія та тропічна медицина». Підготовку проходять студенти 5-го й 6-го курсів (вітчизняні та іноземні) медичних факультетів за напрямками «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа». Для студентів спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" освітньо - кваліфікаційного рівня "Бакалавр" викладають «Інфекційні хвороби та епідеміологія з оцінкою результатів досліджень», та "Інфекційний контроль" викладають для студентів спеціальності «Медсестринство» освітньо - кваліфікаційного рівня "Магістр". Дисципліни викладаються державною, російською й англійською мовою.


Студенти 4-го курсу стоматологічного факультету (вітчизняні та іноземні) проходять підготовку з курсу інфекційних хвороб (кишкова група інфекцій, інфекції дихальних шляхів, гемоконтактні гепатити та ВІЛ-інфекція, невідкладні стани в інфекційній патології). Студенти-іноземці 5-го курсу додатково вивчають дисципліну «Клінічна паразитологія та тропічна медицина», зокрема й англійською мовою.


НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Планова наукова робота кафедри включає дослідження питань діагностики, профілактики й лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу; визначення ролі імунологічних і метаболічних порушень у фіброгенезі печінки хворих на НСV та HBV-інфекцію, ко-інфекції ВІЛ/ХГС з точки зору удосконалення діагностики та оптимізації лікування. Активно розробляються питання противірусної терапії вірусних гепатитів, гострих респіраторних захворювань і герпетичних інфекцій. Досліджуються клініко-метаболічні порушення у хворих з бактеріальними і вірусними менінгітами, менінгоенцефалітами та патогенетичні можливості їх корекції.


З 2008 року кафедра бере участь у декількох міжнародних програмах щодо антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції, діагностики та лікування СНІДу. З 2005 року на кафедрі проводяться наукові дослідження, спрямовані на вивчення «малодосліджених інфекцій», таких, як бартонельоз та ерлихіоз. Проводилось вивчення гострих кишкових інфекцій із точки зору клініко-мікроекологічних аспектів патогенезу й розробки нових методів патогенетичної терапії на основі застосування нових пробіотиків та антисептиків.


На кафедрі інфекційних хвороб ХНМУ виконуються держбюджетні НДР: «Комплексна система ранньої діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції» (2010-2012), «Розробка системи моніторування метаболічних порушень у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС на тлі противірусної терапії» (2013-2015), «Рання діагностика та моніторинг уражень центральної нервової системи у ВІЛ-інфікованих хворих» (2016-2018).


З 2016 року запроваджено підготовку докторів філософії напряму медицина.


ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


З 1991 р. захищено 18 кандидатських та 3 докторські дисертації. За результатами науково-дослідницької роботи опубліковано 3 монографії, 15 навчальних посібників.


Колектив кафедри активно й протягом тривалого часу співпрацює з науково-дослідними установами в Україні та за її межами, зокрема з ДУ «НДІ імунології та мікробіології ім. І.І. Мечникова АМН України», ДУ «НДІ терапії ім. акад. Л.Т. Малої АМН України», ДУ «НДІ медичної радіології АМН України», Харківським національним університетом радіоелектроніки, Cukurova University, Adana, Turkey, Харківським обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом.


На базі кафедри було проведено міжнародні науково-практичні конференції з державного реєстру «Загальні проблеми парентеральних інфекцій» (2013), «Мечниковські читання» (2018).


ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Консультації та лікування хворих співробітники кафедри проводять у відділеннях обласної клінічної інфекційної лікарні, консультації хворих із підозрою на інфекційну патологію — в Харківській обласній клінічній лікарні, Обласному клінічному центрі урології та нефрології ім. В.І. Шаповала та інших лікувально-профілактичних закладах Харкова та області. На кафедрі виконуються загальноприйняті та новітні лікувально-діагностичні заходи: імуноферментний аналіз; молекулярно-генетичні дослідження (полімеразна ланцюгова реакція); генотипування генома HCV; дослідження імунного статусу; неінвазивна діагностика морфологічних змін печінки; дослідження ліпідного обміну; дослідження перекисного окислення ліпідів; імуногістохімічні дослідження; ультрасонографія органів черевної порожнини; дистанційна термографія.


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


У Харківському медичному інституті кафедра часткової епідеміології з клінікою інфекційних хвороб була створена 1923 р. на базі інфекційного відділення Харківського військового шпиталю № 4 (майдан Героїв Небесної Сотні, 14). Очолила кафедру доктор медицини, професор Зінаїда Миколаївна Нєсмєлова – перша жінка-професор і доктор медицини в Україні. 1926 p. кафедру було перебазовано в 3-є інфекційне відділення 2-ї Радянської лікарні, що на Московському проспекті. Наукові дослідження проводились у напрямку вивчення клініки висипного тифу, інфекційних еритем, клініки та епідеміології малярії, грипу, епідемічного паротиту, черевного тифу тощо.


1932 р. кафедру інфекційних хвороб Харківського медичного інституту очолив д.мед.н., професор Брауде Ілля Рафаїлович. Він створив наукову школу, яка приділяла особливу увагу вивченню кишкових інфекцій як в етіопатогенетичному, так і в клінічному та терапевтичному аспектах. Значна частина наукових досліджень була присвячена розгляду паразитарних тифів.


У період із 1958 р. до 1963 р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Григорій Олександрович Фрідман. У вересні 1964 р. кафедрою почав керувати доктор медичних наук, професор Лисковцев Михайло Михайлович, учасник ІІ світової війни.


У вересні 1969 р. Чорна Тамара Трохимівна очолила кафедру інфекційних хвороб. Початок її роботи співпадає із значною для кафедри подією – переїздом у нове приміщення 22 інфекційної лікарні на вул. Байрона, 160 (зараз вул. Героїв Сталінграду), у якому колектив одержав спеціальне приміщення з кабінетами для викладачів, навчальними кімнатами, лабораторією, прекрасну аудиторію та сучасну клінічну базу, забезпечену мельцерівськими боксами й напівбоксами та іншими службами. У рамках наукових досліджень на кафедрі вивчались проблеми діагностики дизентерії, грипу, бешихи, дифтерії та інших інфекцій. Поширення інтересу до імунології сприяло тому, що тут почали впроваджуватись імунологічні дослідження. З розвитком технічного прогресу й лазерної техніки на кафедрі вперше в Україні розробляв новий напрямок лікування інфекційних хвороб – метод терапії лазером. З 1992 р. до 2019 р. кафедру очолював д.мед.н., професор Козько Володимир Миколайович. З 1 серпня 2019 року керівництво кафедрою здійснює д.мед.н., професорка Юрко Катерина Володимирівна.