Струткура

Сьогодні обласна клінічна інфекційна лікарня сучасний  лікувально-профілактичний заклад, де хворі з інфекційними захворюваннями отримують медичну допомогу у повному обсязі. Для цього лікарня має все необхідне оснащення. Сьогодні в лікарні 8 відділень (приймальне, 6 лікувально-діагностичних, відділення інтенсивної терапії), клініко-діагностична лабораторія, рентгенкабінет, кабінети функціональної   діагностики і фізіотерапії, інформаційно-аналітичний відділ, підрозділи обслуговування.


Щорічно на стаціонарному лікуванні перебуває до 10 тис. хворих. Всього за період існування лікарні на стаціонарному лікуванні перебувало більше  600 тис. хворих.


За роки існування лікарні значно розширились можливості по лабораторному та інструментальному методах обстеження хворих. Якщо на день заснування лікарні виконувалось лише кілька десятків методик лабораторних досліджень, то сьогодні їх більше 150, загальна кількість аналізів сягає 400 тисяч на рік, або 56,8 аналізів на 1 стаціонарного хворого.


В лікарні проводяться клінічні, гематологічні, біохімічні, цитологічні, серологічні, бактеріологічні, імунологічні дослідження, а також УЗД, рентгенологічні та інші  обстеження.


У 2002 році на базі лікарні відкрито обласний консультативний спеціцалізований гепатологічний центр.


Лікарня являється клінічною базою кафедр інфекційних хвороб медичної академії післядипломної освіти (зав. кафедрою д.м.н., професор Малий В.П.), інфекційних хвороб медичного університету (зав. кафедрою д.м.н., професор Козько В.М.), медичної паразитології і тропічних хвороб медичної академії пісолядипломної освіти (зав. кафедрою д.м.н., професор Бодня К.І.), загальної та клінічної імунології та алергології університету ім. В.Н. Каразіна(зав. кафедрою д.м.н., професор ), а також базою стажування учнів медичних училищ м. Харкова, лікарів і середніх медичних працівників області по циклу інфекційних хвороб. 


Основними напрямками наукової діяльності кафедр являються розробка нових методів діагностики і лікування гострих інфекційних хвороб (імунотерапія, ентеросорбція, антибактеріальна, противірусна терапія, магнітолазерна терапія та інші;  вивчення різних сторін патогенезу окремих інфекцій, в тому числі і стану імунної системи).


Щорічно в практику впроваджуються до 20 методик діагностики і лікування, впроваджуються сучасні комп'ютерні технології.


Співробітники кафедр разом з практичними лікарями проводять значну навчальну, науково-дослідну роботу, надають організаційно-методичну, консультативну допомогу інфекційній службі області.


Враховуючи веління часу, широке запровадження стахової медицини колектив лікарні у відповідності з наказом МОЗ України від 27.07.1998р. № 226 наполегливо працює над втіленням в повсякденну практику уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню, кінцевим результатом чого буде підняття на вищий рівень якості медичної допомоги інфекційним хворим.


Структуру лікарні складають діагностично-лікувальні відділення, лабораторія та інші підрозділи:


 • Управління з відділом кадрів, адміністративно-господарчою частиною і бухгалтерією. Приймальне відділення – забезпечує цілодобовий прийом хворих. Діагностично-лікувальні спеціалізовані відділення:
  1. на 40 ліжок для крапельних інфекцій;
  2. на 20 ліжок – менінгітне, та “дитячих” інфекцій;
  3. на 20 ліжок – лікувальне
  4. на 40 ліжок – діагностичне, в якому перебувають хворі з неточно визначеним діагнозом приймального відділення, та стрептококовою інфекцією;
  5. на 40 ліжок - визначено для гострих кишкових інфекцій;
  6. на 40 ліжок – гепатитне, діагностичне. У відділенні надається медична допомога хворим на гострі вірусні гепатити, а також хворим з невизначеним жовтяничним синдромом. На базі 6-го відділення розміщена кафедра медичної паразитології і тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти, для якої виділені ліжка для стаціонарних хворих на паразитарні захворювання. Така допомога надається населенню Харківської області та інших областей України. На базі кафедри наказом МОЗ України від 15.10.1986р.  організований Республіканський Центр по лікуванню хворих на паразитози.
 • Відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок – призначено для надання хворим невідкладної медичної допомоги і проведення інтенсивної терапії. В штаті цього відділення  функціонує експрес-лабораторія, яка працює цілодобово і виконує всі необхідні екстренні лабораторні дослідження хворим відділення інтенсивної терапії та інших відділень.
 • Клініко-діагностична лабораторія, в штаті якої  6 лікарів-лаборантів. В лабораторії використовується 154 методики лабораторних досліджень: загальноклінічні, гематологічні, біохімічні, бактеріологічні, цитологічні, морфологічні, паразитологічні та імунологічні. Щорічно проводиться більше 250 тисяч досліджень або більше 50 досліджень на 1 стаціонарного ворого.
 • Рентгенкабінет з кабінетом ультразвукової діагностики. Проводяться рентгеноскопічні, рентгенографічні, флюорографічні, спеціальні рентгенологічні дослідження – 0,96 досліджень на 1 стаціонарного хворого щорічно, що вище показників по Україні і області (Україна – 0,6, область – 0,8). Ультразвукових досліджень проводиться до 0,32 на 1 стаціонарного хворого на рік.
 • Кабінет функціональної діагностики, в якому виконуються 0,4 обстеження на рік на 1 стаціонарного хворого.
 • Фізіотерапевтичний кабінет.
 • Дезінфекційно-стерилизаційне відділення.
 • Інформаційно-аналітичний відділ, який акумулює всю медико-статистичну інформацію, обробляє її, аналізує та здійснює інформаційне забезпечення керівництва лікарні, головного інфекціоніста області з метою сприяння здійснення ділового ціленаправленого керування лікарнею та інфекційною службою області і підтримання чіткої взаємодії між всіма структурними підрозділами лікарні та інфекційної служби області.